Høring om fortsatt delvis allmenngjøring for skips- og verftsindustrien

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæringen om fortsatt delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien på høring.

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Direktoratet for arbeidstilsynet
Fellesforbundet
Finansdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NHO Sjøfart
Norsk Industri
Norsk Olje og gass
Norsk Rederiforbund
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets hovedorganisasjon
Petroleumstilsynet
Unio
Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet
Utenriksdepartementet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Frist for å sende inn høringssvar er 20. september 2018.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda. Svar på høringen merkes med ref. nr. 18/26878 og sendes på e-post til post@nemndene.no
eller per post til:

Tariffnemnda
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim