Høring - Fiskeindustri

Tariffnemnda har sendt utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter på høring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.02.2021

Høringssvar merkes med ref. nr. 20/17 og sendes på e-post til post@nemndene.no eller per brev til:

Tariffnemnda
Postboks 4720 Torgard
7468 Trondheim