Godstransport på vei

Tariffnemnda har sendt utkast til forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei på høring.

Status: ferdig

Høringsfrist: 12. september 2022

Svar på høringen merkes med ref. nr. 22/12 og sendes på e-post til post@nemndene.no eller per brev til:

Tariffnemnda
Postboks 4720 Torgard
7468 Trondheim