Skips- og verftsindustri

Tariffnemnda har sendt utkast til forskrift om allmenngjøring av industrioverenskomsten for skips- og verftsindustri på høring.

Status: ferdig

Høringsfrist: 12. september 2022

Svar på høringen merkes med ref. nr. 22/5 og sendes på e-post til post@nemndene.no eller per brev til:

Tariffnemnda
Postboks 4720 Torgard
7468 Trondheim