Høring - Byggfag

Tariffnemnda har sendt utkast til forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.02.2021

Svar på høringen merkes med ref. nr. 20/8 og sendes på e-post til post@nemndene.no eller per brev til:

Tariffnemnda
Postboks 4720 Torgard
7468 Trondheim