Kontaktopplysninger

Henvendelser til Tariffnemnda rettes til nemndas sekretariat.

Postadresse: 

Tariffnemnda 
Postboks 4720, Torgarden
7468 Trondheim

E-post:

post@nemndene.no

Telefon:

73 19 97 00

Kontaktpersoner i sekretariatet er Helene Nødset Lang og Nina Nordhus Hermansen.