Vedtak fra Tariffnemnda

Tariffnemnda har i møter 11.-12. oktober 2018 behandlet spørsmålet om forlengelse av forskriftene om allmenngjøring. Tariffnemnda har vedtatt forlengelse av allmenngjøring av samtlige forskrifter. Forskriftene trer i kraft 1. desember 2018.

Forskriftene i skips- og verftsindustrien, renhold, byggfag og elektrofag har bestemmelser om reise, kost og losji. Tariffnemnda har endret denne bestemmelsen slik at reise, kost og losji kun dekkes ved reiser i Norge. Resultatet i skips- og verftsindustrien er for øvrig tilpasset endringene i tariffoppgjøret i 2018.

 

pdf Tariffnemndas vedtak av 11. oktober 2018 om fortsatt delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten.pdf

 

pdf Tariffnemndas vedtak av 12. oktober 2018 om fortsatt delvis allmenngjøring av Overenskomst for Fiskeindustribedrifter.pdf

 

pdf Tariffnemndas vedtak av 11. oktober 2018 om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge 2018 – 2020.pdf

 

pdf Tariffnemndas vedtak av 12. oktober 2018 om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringen.pdf

 

pdf Tariffnemndas vedtak av 12. oktober 2018 om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil.pdf

 

pdf Tariffnemndas vedtak 12. oktober 2018 om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei.pdf

 

pdf Tariffnemndas vedtak av 11. oktober 2018 om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.pdf

 

pdf Tariffnemndas vedtak om endring av § 3 i forskrift om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.pdf

 

pdf Tariffnemndas vedtak av 11. oktober 2018 om fortsatt delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene.pdf

 

pdf Tariffnemndas vedtak av 12. oktober 2018 - Overnattings- serverings- og cateringvirksomheter.pdf

 

 

Tidligere vedtak fra tariffnemnda frem til 31. desember 2017, finner du på regjeringen.no