Tvisteløsningsnemnda forside

Tvisteløsningsnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som avgjør tvister etter arbeidsmiljøloven og omfatter saker som tidligere ble behandlet i Bedriftsdemokratinemnda.

Om Tvisteløsningsnemnda

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan sende inn en sak for Tvisteløsningsnemnda.

Slik sender du inn en sak til Tvisteløsningsnemnda

Deltidsansatte som jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene, kan ha rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid.

Les mer om rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid