Tvister om ansattes rett til representasjon

Tvisteløsningsnemnda behandler søknad om unntak fra reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer, søknad om å etablere felles representasjonsordninger (konsernordninger) og klager på valg.

Nemnda avgjør også tvister om ansatterepresentasjon ved opprettelse av europeiske samarbeidsutvalg (ESU) eller tilsvarende samarbeidsformer, og tvister om ansatterepresentasjon i særlige forhandlingsutvalg i europeiske selskaper, europeiske samvirkeforetak, og i selskaper som har fusjonert over landegrenser.

Tvisteløsningsnemnda overtok avgjørelsesmyndigheten fra Bedriftsdemokratinemnda fra og med 1. januar 2018. Tidligere vedtak fra Bedriftsdemokratinemnda finner du på vår vedtakside og på Regjeringens nettsider.

Les mer om