Om Tvisteløsningsnemnda

I den enkelte sak settes Tvisteløsningsnemnda med en leder/nestleder samt to faste medlemmer som er oppnevnt etter forslag fra arbeidslivets hovedorganisasjoner på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Dersom et av nemndas faste medlemmer av hensyn til sakens opplysning krever det, skal nemnda utvides med ytterligere to medlemmer med særlig kunnskap om den bransjen som er berørt i saken (bransjemedlemmer). I de tilfellene det oppnevnes bransjemedlemmer, sitter disse som medlemmer i nemnda på lik linje med de faste medlemmene, og ikke som representanter for partene i saken.

Faste medlemmer i Tvisteløsningsnemnda

Nemnda består totalt av en leder, en nestleder og seks ordinære faste medlemmer. For de seks ordinære medlemmene er det oppnevnt to varamedlemmer. Nemndas medlemmer har en funksjonstid på tre år, jf. Forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven.

Faste medlemmer av Tvisteløsningsnemnda for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2025 er:

  • Leder: Advokat Anne Marie Due
  • Nestleder: Advokat Steffen G. Rogstad

Faste medlemmer oppnevnt etter innstilling fra partene: 

  • Advokat Silje Hassellund Solberg (LO)
  • Advokat Ingrid Tordis Enoksen (UNIO)
  • Advokat Jan Eikeland (Akademikerne)
  • Advokat Silje Stadheim Almestrand (NHO)
  • Advokat Andreas Dag Nilsen (KS)
  • Advokat Marte Solberg (Virke) - sluttet

Varamedlemmer oppnevnt etter innstilling fra partene:

  • Advokat Vetle Wetlesen Rasmussen (YS)
  • Advokat Mona Mjøen McKiernan (Spekter)