Kontaktopplysninger

Henvendelser til Tvisteløsningsnemnda rettes til nemndas sekretariat.

Postadresse: 

Tvisteløsningsnemnda 
Postboks 4720, Torgarden
7468 Trondheim

E-post:

post@nemndene.no

Telefon:

73 19 97 00


Kontaktpersoner i sekretariatet for tvisteløsningsnemnda:

  • Helene Nødset Lang
  • Nina Nordhus Hermansen
  • Mona Ekelund