Kontaktopplysninger

Henvendelser til Tvisteløsningsnemnda rettes til nemndas sekretariat.

Postadresse: 

Tvisteløsningsnemnda 
Postboks 4720, Torgarden
7468 Trondheim

E-post:

post@nemndene.no

Telefon sentralbord:

73 19 97 00