Vedtak 21/18

 

Tvist om rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 14-4 a

Vedtaksinformasjon

Saksnummer 21/18
Dato 09.04.2018
Utfall Medhold
Vedtaksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Jordmor i stilling på 50 prosent fikk medhold i krav om utvidet stilling tilsvarende
faktisk arbeidstid til stilling på 87,15 prosent. Uenigheten gjaldt beregning
av stillingsstørrelsen og virkningstidspunktet. Uttalelse om at retten til å få
utvidet stillingen senest må gjelde fra nemndas avgjørelse har kommet frem til
partene. Midlertidig tilsetting i stilling på 25 prosent ble holdt utenfor
beregningen. Nemnda vurderte at merarbeidet var utført jevnlig med ekstravakter
hver måned.