Tariffnemnda forside

Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som kan bestemme at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører samme typen arbeid. 

Om Tariffnemnda

Tariffnemnda har mottatt begjæringer om regulering av minstelønnssatsene for alle bransjene som er allmenngjort i dag. Endringene vil tre i kraft fra 15. juni 2023. Nye vedtak og forskrifter er publisert her