Tariffnemnda forside

Arbeidstilsynets svartjeneste kan veilede om regelverket eller svare på spørsmål om allmenngjøring av minstelønn. 

Ring 73 19 97 00 og tast 1 for svartjenesten eller chat med svartjenesten her.

Tariffnemnda har mottatt begjæringer om regulering av minstelønnssatsene for alle bransjene som er allmenngjort i dag. Endringene vil tre i kraft fra 15. juni 2023. Nye protokoller og forskrifter vil bli publisert snart. 

 

Søk i oversikten over vedtak. Skriv for eksempel inn tema, stilling, bransje eller vedtaksnummer.